Zamestnávatelia

Nábor

Nábor

Vyhľadávanie a získavanie zamestnancov na konkrétne pozície zadané klientom a s tým spojené služby:

Náborová kampaň, selekcia ponúk, osobné pohovory, zabezpečenie pracovného oblečenia a pod.

Výhody spolupráce:

- ušetrený čas a náklady spojené s výberom a náborom personálu
- profesionálny nábor skúsenými odborníkmi

Personálny leasing

Personálny leasing

Je prenajatie pracovnej sily na konkrétne pozície klienta. Táto služba je veľmi vhodná všade tam, kde je potreba pružnej pracovnej sily, zvýšených objednávkach, ale aj v čase dovoleniek resp. choroby Vašich zamestnancov.

„Je to najlepšie riešenie s nízkym administratívnym zaťažením klienta“

Výhody spolupráce:

- ušetrený čas a náklady na administratívu spojenú s personálom
- vykonávame celú administratívnu činnosť spojenú s pracovným pomerom (pracovné zmluvy, spracovanie mzdovej agendy, platby do poisťovní a odvodové povinnosti voči štátnym orgánom, daňové priznania, školenia BOZP...)
- náš personálny pracovník rieši prípadne otázky a problémy pracovníkov, ktoré súvisia so zamestnaním,
- možnosť sústrediť sa výhradne na Vašu činnosť podnikania

"Vyskúšaj a príjmi"

"Vyskúšaj a príjmi"

Z anglického TRY and HIRE. Táto služba je kombináciou dočasného prenajatia a prijatia do trvalého pracovného pomeru. Zamestnanec je prenajatý od agentúry, vykonáva pridelenú prácu, no agentúra sa zaväzuje uvoľniť zamestnanca klientovi v prípade, že má záujem uzatvoriť s ním pracovný pomer.

Výhody spolupráce:

- všetko predchádzajúce plus
- odskúšanie zamestnanca u Vás v praxi s možnosťou prijatia do TPP

Adresa

EUROpers s.r.o.
Lazovná 68/A 
Banská Bystrica 974 01


Kontakt

Telefón: 048/415 22 56 
Mobil: 0902 379 803 
E-mail: info@europers.sk
Ochrana osobných údajov